AktivitiAktiviti-aktiviti rumah warisan Haji Jaafar

a) Lawatan di Rumah Warisan  
b) Pengenalan dan Sejarah asal Usul Rumah Warisan
c) Keistimewaan Rumah Warisan

more update on the activities soon